• Kontakt

Tehnička podrška

U svrhu upoznavanja sa novim materijalima i tehnologijama nudimo podršku našim kupcima koja se ogleda u upoznavanju sa tehničkim karakteristikama novih materijala i mašina. Nudimo rješenja za nove proizvode koje naši kupci tek usvajaju, kao i instrukcije za unapređenje postojećih proizvodnih kapaciteta.

Ukupna naša podrška se sastoji od:

  • Preporuka za nabavku adekvatnih materijala;
  • Preporuka za nabavku adekvatne opreme;
  • Prodaja opreme po sistemu staro za novo;
  • Puštanje u rad opreme i obuka;
  • Tehnička podrška i servis i van garantnog roka.

Za sva dalja pitanja o materijalima, na raspolaganju su Vam naši komercijalisti, a za pitanja o opremi, na raspolaganju Vam je naš serviser. 

Prodaja:


Tel: 032/730-710
E-mail: alim.komercijala@gmail.com

E-mail: alim.visoko@gmail.com


Servis:

Haris Handžić
Tel: 032/730-714
GSM: 062/183-022
Email: alimservis@gmail.com

Radno vrijeme:
Pon-pet: 08 - 16 sati
Vikend: Neradni